KOREKTA / REDAKCJA:

 • dokumentu (pisma urzędowego, listu oficjalnego)
 • prac semestralnych, zaliczeniowych, dyplomowych, licencjackich, inżynieryjnych, magisterskich, 
 • ulotek, reklam, plakatów, prospektów
 • materiałów opracowywanych pod kątem strony internetowej

Powyższy zakres prac prowadzony jest w oparciu o:

 • zasady zawarte w cenionych i fundamentalnych dla języka polskiego słownikach wydawanych pod patronatem Wydawnictwa Naukowego PWN;
 • ustalenia Rady Języka Polskiego, w skład której wchodzą takie zespoły jak:
 • Języka Religijnego
 • Języka Prawnego
 • Terminologii Informatycznej
 • Języka w Mediach
 • Języka Medycznego
 • Języka Polskiego poza Granicami Kraju
 • Ortograficzno-Onomastyczny
 • Kultury Żywego Słowa

 

POMOC EDUKACYJNA:

Odbywa się w zakresie przedmiotów humanistycznych:

 • język polski
 • historia sztuki
 • filozofia
 • etyka

Ofertę tę kieruję do Uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych i wszystkich typów szkół w Polsce.

 

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Ofertę tę kieruję głównie do chcących się uczyć języka polskiego obcokrajowców oraz do Polaków, którzy - przebywając za granicą - chcą podtrzymać swój kontakt z rodzimym językiem.

Wspomagam się takimi pozycjami, jak:

 • Lewandowska I., Polish doesen’t bite!, Warszawa, Edgard 2011, ISBN: 978-83-62482-73-3.
 • Pasieka M., Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, ISBN: 978-83-229-2141-8.
 • Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po Polsku 1 Podręcznik Studenta, Prolog, Kraków 2010, ISBN: 978-83-60229-24-8. 
 • Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po Polsku 1 Zeszyt ćwiczeń, Prolog, Kraków 2010, ISBN: 978-83-60229-25-5.

Mam nadzieję, że moje doświadczenie i możliwości oferowane przez współczesną technikę pomogą nam osiągnąć zamierzone cele!