• korekta oficjalnego listu /pisma: 1 str. – 7 zł. brutto
  • korekta prac dyplomowych, licencjackich, inżynieryjnych, magisterskich, regulaminów i statusów: 1 str. – 10 zł. brutto
  • językowe opracowanie ulotek, reklam, plakatów: 1 str. - 3 zł. brutto
  • językowe opracowanie prospektów i informacji redagowanych pod kątem strony internetowej : 1 str. - 7 zł. brutto
  • nauczanie języka polskiego jako obcego: 60,00 zł. - 60 min./os.
  • pomoc w nauczaniu (języka polskiego, historii sztuki, filozofii i etyki): 45,00 zł. - 60 min./os.

Uwaga: 1 strona = 1800 znaków ze spacjami.

 

NA PROŚBĘ KLIENTA – MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!